Tin tức

  • Hướng dẫn sử dụng website thi THPT quốc gia 2015 Hiện nay còn nhiều phụ huynh và học sinh Tây Ninh chưa cập nhật, tìm hiểu, đăng nhập vào địa chỉ website thi THPT do Bộ Giáo dục và Đào ...
    Được đăng 18:17 15-05-2015 bởi Thao Hung Thanh
  • Tài liệu phục vụ Hội nghị công tác Văn phòng năm 2015 Ngày 12/5/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố: Tài liệu phục vụ Hội nghị công tác Văn phòng năm 2015 gồm:  - Đề cương BC ...
    Được đăng 03:51 12-05-2015 bởi Thao Hung Thanh
  • Giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 Ngày 31/3/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015. Các bạn có thể ...
    Được đăng 19:56 01-04-2015 bởi Thao Hung Thanh
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 310. Xem nội dung khác »

Nhật ký nhà trường