Tin tức

  • Giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 Ngày 31/3/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015. Các bạn có thể ...
    Được đăng 19:56 01-04-2015 bởi Thao Hung Thanh
  • Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 Ngày 31/3/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố công khai: Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015. Các bạn ...
    Được đăng 20:13 30-03-2015 bởi Thao Hung Thanh
  • Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT Ngày 25/3/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD: Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi ...
    Được đăng 00:38 27-03-2015 bởi Thao Hung Thanh
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 308. Xem nội dung khác »

Nhật ký nhà trường