Tin tức

  • Tăng lương CBCCVC hệ số lương từ 2,34 trở xuống Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang ...
    Được đăng 14:34 24-02-2015 bởi Thao Hung Thanh
  • Các thủ tục hành chính về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội Ngày 27/01/2015, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-BQP: Công bố các thủ tục hành chính về tuyển sinh vào các trường trong ...
    Được đăng 19:45 04-02-2015 bởi Thao Hung Thanh
  • Tiêu chuẩn tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2015 Để giúp các địa phương, các đơn vị và nhà trường trong toàn quân, quân nhân và thanh niên có nguyện vọng đăng ký dự thi vào các trường quân ...
    Được đăng 01:00 26-01-2015 bởi Thao Hung Thanh
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 297. Xem nội dung khác »

Nhật ký nhà trường