Tin tức

  • Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017 Ngày 19/8/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4078/BGDĐT-VP: Về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016 ...
    Được đăng 20:17, 23 thg 8, 2016 bởi Thao Hung Thanh
  • Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm họp không giấy Ngày 18/8/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đã công bố tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm họp không giấy Các bạn ...
    Được đăng 00:43, 19 thg 8, 2016 bởi Thao Hung Thanh
  • Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 Ngày 25/7/2016, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 2056/KH-UBND về: Thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo ...
    Được đăng 01:01, 30 thg 7, 2016 bởi Thao Hung Thanh
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 353. Xem nội dung khác »

Nhật ký nhà trường