Thông báo‎ > ‎Tin tức‎ > ‎

Hội thi e-Learning NH 2012-2013

đăng 18:40, 24 thg 3, 2013 bởi School Secondary   [ đã cập nhật 19:11, 24 thg 3, 2013 ]
Thời gian nộp bài d
ự thi ứng dụng CNTT thiết kế bài giảng điện tử-e-Learning 
năm học 2012-2013 đang đến rất gần.

Chấp hành ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Ban Quản trị đã phân công viết bài phục vụ cho công tác soạn bài giảng e-Learning (tất cả những bài viết này đều được đăng tải trên Diễn đàn của nhà trường tại địa chỉ http://forum.thcsbaunang.edu.vn/). Tuy nhiên, do vướng vấn đề bản quyền cho nên:

1- Những bài viết có sử dụng phần mềm miễn phí được đăng tải trong chuyên mục: "Phần mềm"

2- Những bài viết có liên quan đến việc sử dụng phần mềm có bản quyền được đăng tải trong chuyên mục: "Trợ giúp về CNTT"

Đề nghị quí thầy cô là giáo viên của nhà trường đăng nhập bằng tài khoản thành viên để có thể nhận được sự "Trợ giúp về CNTT" một cách tốt nhất

Tất cả các bài viết sẽ được hiển thị đầy đủ nếu đăng nhập bằng tài khoản giáo viên

Một số bài viết sẽ không hiện ra nếu không đăng nhập bằng tài khoản giáo viên